thoughts, shares, links, and the like…

Vores kære kirkeminister har ganske vist kristne værdier, men disse, som hun har, kan jeg dog respektere fuldt ud.

Senest fremturende for religionsfrihed og -lighed i Jyllandsposten (som har det fra Information):

“Mit udgangspunkt er, at det er op til muslimerne selv. De skal have samme mulighed for at have bedehuse som alle andre. Men som hos alle andre trossamfund er det på deres eget initiativ,”

Hvis et saadant projekt skulle finde stoette hos statsmidler eller institutioner, saa er belaegget, at det paa sigt vil gavne det kulturelle Danmark, hvis demokratiske muslimer faar en mere fremtraedende position i samfundet (Jo flere fortolkere af sandheden jo bedre!).

Jeg ved ikke om der findes sadanne praemisser i Hornbechs lovbog, men hvor der er politisk vilje er der vej.

Hornbech har netop faerdiggjort en forelaesningsraekke om sit liv: Fra krigsbarn til folkevalgt. (feed)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: