thoughts, shares, links, and the like…

[Jesper Taekkes Den kommunikerende organisation spenderer 10 sider paa at forklare Luhmannteorier, og siden 14 sider paa operationalisering af disse til organisationsanalyse (en organisationskommunikationsanalysestrategi). Abstractet har kun udvalgte dele af Luhmannteorien i teksten. Se abstract af Niels Aakerstroem Andersen for videre forklaring af Luhmanns teorier. Senere (naar WordPress 2.5 udgives) vil disse abstracts komme i BibTex form via Jabref og dertilhoerende wordpress-plugin)]

Kommunikation, kompleksitet og kontingens.
Den kommunikative proces skaber kompleksitet, der af Luhmann defineres som det forhold, at ikke alle elementer i et system på samme tid kan aktualiserer alle potentielle relationer til systemets andre elementer. Derfor betyder kompleksitet altid selektionstvang, man må vælge en mulighed blandt andre, der ikke i samme tidsmoment kan aktualiseres. Det er hertil kun kompleksitet der kan reducere kompleksitet.

Organisationer må konstant kunne matche omverdenskompleksiteten internt ved at opbygge en intern kompleksitet til at afkode og tolke informationer fra omverdenen, således at den vedvarende kan adapte til det kommunikations – og konkurrence miljø den agerer indenfor.

I det sociale møder man kompleksiteten som kontingens: ”Noget er kontingent, når det hverken er nødvendigt eller umuligt; når det altså kan være sådan, som det er (var, vil blive), men også kunne være muligt på en anden måde”

Selvreference og kultur
Tre niveauer: Basal selvreference der viser hvilke elementer der kan vinde anknytning og accept i organisationen. Selvrefleksivitet der viser hvilke legitimeringsformer der er kondenseret i systemet for hvad man kan sige, hvorledes etc. til hvem, hvad enten det er for at sige noget selv, eller for at tilbagevise hvad andre siger, eller for at søge at få besluttet en ny norm for hvad man kan sige, eller for at tilbagevise en andens forsøg på at installere en ny norm.

Dvs. at studier af selvrefleksivitet viser organisatoriske legitimeringsformer herunder også for ændring af legitimeringsformer. Refleksion afdækker hvilke selvbeskrivelser der verserer i organisationen, om de er delte eller er forskellige i forskellige subkulturer. Alle tre niveauer giver mulighed for at beskrive hensigtsmæssighed og kongruens i organisationskommunikationen.

Symbolsk generaliserede kommunikationsmedier og meningsgrænsen
Meningsgrænsen beskrives også i forhold til hvordan organisationskommunikationen knytter an i forhold til funktionssystemer og altså i forhold til hvilke koder der anvendes i kommunikationen og hvilke kondenseringer der kan identificeres i forhold til værdivalg i koderingen. Det funktionelt differentierede samfund beskrives af Luhmann (2000, 1999) som uddifferentieret omkring en række funktionssystemer såsom politik, økonomi, videnskab, kærlighed med flere. Hvert funktionssystem er kommunikativt uddifferentieret omkring et symbolsk generaliseret kommunikationsmedie (SGK) med en binær kode. (Det politiske SGK er fx magt og koden position/opposition)

Den kommunikative organisation kan kun opretholde sig selv, hvis den er reflekteret om sin kommunikation i alle koder. Selvorganiserende kommunikationssystemer opbygger semantikker, der virker som preselektioner i forhold til alle SGK også mht. dem der ikke har udviklet sig til funktionssystemer.

Aflejringen af preselektioner er en vigtig del af den samlede organisationskultur og kan afdækkes gennem kommunikationsanalyser i forhold til hvilke holdninger der er fremherskende og umiddelbart møder accept, samt omvendt i forhold til hvad der negeres eller slet ikke kommer på tale som alternativ i beslutningsprocessen.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: