thoughts, shares, links, and the like…

Posts tagged ‘Birthe-Rønn’

Ære være Birthe Rønn Hornbech

Vores kære kirkeminister har ganske vist kristne værdier, men disse, som hun har, kan jeg dog respektere fuldt ud.

Senest fremturende for religionsfrihed og -lighed i Jyllandsposten (som har det fra Information):

“Mit udgangspunkt er, at det er op til muslimerne selv. De skal have samme mulighed for at have bedehuse som alle andre. Men som hos alle andre trossamfund er det på deres eget initiativ,”

Hvis et saadant projekt skulle finde stoette hos statsmidler eller institutioner, saa er belaegget, at det paa sigt vil gavne det kulturelle Danmark, hvis demokratiske muslimer faar en mere fremtraedende position i samfundet (Jo flere fortolkere af sandheden jo bedre!).

Jeg ved ikke om der findes sadanne praemisser i Hornbechs lovbog, men hvor der er politisk vilje er der vej.

Hornbech har netop faerdiggjort en forelaesningsraekke om sit liv: Fra krigsbarn til folkevalgt. (feed)

Tag Cloud

%d bloggers like this: