thoughts, shares, links, and the like…

Posts tagged ‘lavenergihuse’

Win-win-win-win-situation: Lavenergihuse.

»Det er jo en win-win-win-win-situation: win for husejeren, som får større komfort og mindre energiregning; win for kommunen, som skal tænke i færre store investeringer i energiforsyning; win for klimaet og endelig win for det danske bygge-erhverv, som vil blive voldsomt opgraderet på energirigtige byggeløsninger, hvilket kan give nye markeder og forretningsmuligheder,«

tilføjer Miljømedarbejder Christian Poll, Danmarks Naturfredningsforening, i samtale med ing.dk.

Det drejer sig om ændringen i Planloven, der har gjort det muligt for kommunerne at stille krav om, at nybyggeri skal opføres efter lavenergistandarderne gennem lokalplanerne for udstykninger.

Lavenergiklasse 1 dækker huse, der har et varmeforbrug på maksimalt 35 kWh/m2 om året, mens

lavenergiklasse 2 er huse, hvor forbruget ikke må overstige 50 kWh/m2.

Det giver en energibesparelse på henholdsvis 50 og 25 procent i forhold til minimumsstandarderne for almindeligt byggeri.

Sagen er bare den at kommunerne ikke er aktive på omraadet, læs artiklen på ing.dk.

Rockwool-fonden kører ogsaa projekter med lavenergihuse.

Forskellige entreprenører arbejder med lavenergihuse: Seest Huse, Trelleborgs 0-energi-hus, Skovbo Huse.

Tag Cloud

%d bloggers like this: